"Kitabi-Dədə Qorqud"

ENSİKLOPEDİYASI

Elektron nəşrinin redaktoru: Tariyel Məmmədov

© "Öndər Nəşriyyat", 2004

A B C Ç D E Ə F G H X İ I K
Q L M N O P R S Ş T U V Y Z

 

V

 

 

 

Yuxarı